-д Posted: OnePlus

Шинэ зураг нь OnePlus Buds-ийг үзүүлж чадна

Зар сурталчилгаа

Удалгүй OnePlus арга хэмжээ зохион байгуулах бөгөөд үйлдвэрлэгч бүрэн утасгүй чихэвчийг үзүүлэх болно гэж найдаж байна.

Одоо, OnePlus Buds-ийг ямар төрхтэй болохыг харуулж чадах зураг гарсан байх. Чихэвч хар өнгөтэй байх бөгөөд энэ тохиолдолд холбогдох хайрцагтай байх бололтой.

Гэсэн хэдий ч тэдгээрийн техникийн үзүүлэлтүүдийг олж авах нь харагдсаар байна.