-д Posted: Google-ийн

Google Play Store онцлогийг эргүүлэн авч үзэх гэж байна

Зар сурталчилгаа

Энэ функцийг Google дийлэнх хэсэг нь хүлээн авсан юм шиг байгаа юм.

Google Play Дэлгүүрийн талаар хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ нь апп-ууд шинэчлэгдэх үед танд мэдэгдэл ирэх болно. Энэ нь Google-ийн хувьд өнгөрсөн оны сүүлээр нэлээд инээдтэй шалтгаанаар авч байсан зүйл байсан боловч одоо уян хатан чанар нь ойрын ирээдүйд эргэж ирэх бололтой. ирээдүй.